Bash - archiwizacja i kompresja

tar opcje
Kompresuje i rozpakowuje różne archiwa. Przykłady:
tar -cvf archiwum.tar katalog_z_plikami/
Tworzy archiwum wszystkich plików z podanego katalogu. Można też podać nazwę określonego pliku.
tar -xvf archiwum.tar
Rozpakowuje archiwum. Bazując na rozszerzeniu (tar, tar.gz, tar.bz2) tar powinien sam zastosować odpowiednie opcje rozpakowywania.
Opcje:
-c Tworzy archiwum
-t Wyświetla zawartość archiwum
-x Rozpakowuje archiwum
-f Używa określonego pliku lub urządzenia
-Z Kompresuje lub dekompresuje za pomocą programu compress
-z Kompresuje lub dekompresuje za pomocą programu gzip


gzip opcja plik
Kompresuje pliki za pomocą kodowania Lempela-Ziva - tworzy plik *.gz z oryginału. Przykłady:
gzip plik.txt
gunzip plik.gz
Drugie polecenie rozpakowuje plik *.gz.
Do przeglądania plików *.gz służy polecnie zcat (dla *.bz2 bzcat).
RkBlog

Wprowadzenie do świata Linuksa, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact