Bash - dokumentacja, wyszukiwanie informacji

apropos słowo kluczowe
Szuka słowa kluczowego w bazie danych whatis. Dostarcza dość zwięzłe dane. Przed pierwszym użyciem trzeba wykonać makewhatis by stworzyć bazę danych do wyszukiwań. Przykłady:
apropos paint
Da nam:
gimp [gimp-2]    (1) - an image manipulation and paint program
apropos passwd
Da nam m.in.:
chpasswd       (8) - update passwords in batch mode
fgetpwent_r [getpwent_r] (3) - get passwd file entry reentrantly
getpwent_r      (3) - get passwd file entry reentrantly
gpasswd       (1) - administer the /etc/group file
htpasswd [htpasswd2] (1) - Manage user files for basic authentication
lppasswd       (1) - add, change, or delete digest passwords
pam_localuser    (8) - require users to be listed in /etc/passwd
passwd        (1) - change user password
passwd2des [xcrypt] (3) - RFS password encryption
passwd        (5) - password file
passwd [ssl-passwd] (1) - compute password hashes
saslpasswd2     (8) - set a user's sasl password
smbpasswd      (5) - The Samba encrypted password file


info opcje słowo kluczowe
Info to hipertekstowa przeglądarka wyświetlająca informację dotyczącą podanego słowa kluczowego. Przykłady:
info mount
info -o plik.txt mount
Pierwszy wyświetli dokumentację dotyczącą polecenia mount a drugi zapisze ją do pliku "plik.txt" (-o nazwa_pliku)

locate opcje wzorzec
Szuka wzorca w bazie danych locate i służy do tego samego co find tyle że jest szybsze i mniej dokładne. Przed pierwszym uruchomieniem trzeba wykonać updatedb by stworzyć bazę danych locate. Jeżeli zamierzasz często korzystać z locate to updatedb najlepiej umieścić w cronie by co jakiś czas aktualizowało bazę danych locate. Przykłady, by znaleźć pliki HOWTO odnoszące się do Xorg:
locate HOWTO | grep Xorg
Jeżeli plik został utworzony po aktualizacji bazy danych locate to nie znajdziemy go w wynikach (dlatego warto aktualizować bazę locate)

makewhatis opcje
[ROOT]. Tworzy bazę whatis - podręczną bazę poleceń dla whatis. Polecenie to wykonujemy generalnie tylko raz. Przykłady:
makewhatis -w
Opcje:
-w Używa ścieżki do plików man uzyskanej z polecenia man --patch
-u Uaktualnia bazę danych informacji o nowe strony man


man opcje nazwa
Wyświetla strony podręcznika dla danego polecenia czy też czasami programu zawierające opis aplikacji, składnię polecenia i potencjalnie inne dane. Przykłady:
man mount
man qemu
Opcje:
-P Określa program, który wyświetli użytkownikowi informacje (domyślnie /usr/bin/less)
-f Polecenie man zachowuje się jak whatis
-k Polecenie man zachowuje się jak apropos
-w Zamiast strony podręcznika pokazuje ścieżkę do niej


updatedb opcje
[ROOT]. Uaktualnia bazę plików używaną poprzez locate. Przykłady:
updatedb


whatis słowo kluczowe
Szuka słowa kluczowego w bazie danych whatis. By polecenie działało poprawnie najpierw trzeba wykonać (raz) polecenie makewhatis. Przykłady:
whatis make
whatis gimp


whereis opcje nazwa pliku
Lokalizuje pliki binarne, źródłowe i sekcje podręcznika man dla określonych plików. Przykłady:
whereis /etc/hosts
whereis kernel
whereis xdm
Opcje:
-b Szuka tylko plików binarnych
-m Szuka tylko stron podręcznika man
RkBlog

Wprowadzenie do świata Linuksa, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact