Bash - katalogi

cd katalog docelowy
Zmienia bierzący katalog roboczy na ten podany jako argument. Załóżmy że nasz obecny katalog roboczy to /home/user/, Przykłady:
cd pliki
cd /opt/pliki
Pierwszy przykład zawiera ścieżkę względną (brak / na początku) i przeniesie nas do /home/user/pliki, ścieżka bezwzględna wyglądałaby by tak cd /home/user/pliki (bezwzględna - przeniesie nas w określone miejsce niezależnie od obecnego katalogu roboczego). Drugi przykład to właśnie ścieżka bezwzględna przenosząca nas do /opt/pliki.

mkdir opcje nazwa
Tworzy katalog. Przykłady:
mkdir katalog


pwd
Wyświetla pełną ścieżkę do obecnego katalogu roboczego

rmdir opcje katalog
Usuwa katalogi jeżeli istnieją i są puste.
RkBlog

Wprowadzenie do świata Linuksa, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact