Bash - procesy

Proces to działający program i jest identyfikowany poprzez swój identyfikator - PID. Procesy działający na pierwszym planie to takie, które działają i wyświetlają dane na ekranie. Procesy działające w tle wykonują się lecz nie wysyłają danych na ekran. Proces zombie to taki, który został "zabity" i zwolnił zasoby systemowe, lecz nie został usunięty jeszcze z listy działających procesów.

&
Wymusza wykonanie procesu w tle. Przykłady:
uruchom_aplikację &
Zaczyna uruchamiać aplikację w tle, konsola nie jest "zablokowana".

^Z
Zawiesza wykonywanie procesu pierwszoplanowego. Przykłady:
aplikacja ^Z
Wykonywanie procesu jest zatrzymane, można go wznowić poleceniem fg.

bg numer zadania
Przejmuje zawieszone zadanie i uruchamia w tle.

fg numer zadania
Przejmuje zawieszone zadanie lub zadanie działające w tle na pierwszy plan i uruchamia.

fuser opcje
Służy do wyświetlania identyfikatorów PID procesów, które używają określonych plików. Przykłady:
fuser -l /bin/program
Opcje:
-l Listuje nazwy sygnałów
-k Próbuje zabić procesy używające tego pliku.
-a Odpowiada czy podany plik/pliki jest używany czy też nie.
-u Dołącza nazwę użytkownika, który jest właścicielem procesu.
-v Dołącza szczegółowe dane.


jobs
Wyświetla listę procesów działających w tle.

kill PID
Zabija podany proces.
Opcje:
-s sygnał Używa określonego sygnału zamiast TERM
-p Wyświetla PID podanego procesu, lecz go nie zabija.
-l Wyświetla listę dostępnych sygnałów.


killall nazwa_polecenia
[+/- ROOT]. Polecenie próbuje zabić wszystkie procesy wykonujące polecenie określone argumentem "nazwa_polecenia". Domyślnie dzieje się to przy użyciu sygnału SIGTERM. Przykład:
killall mail
Zabije wszystkie procesy wykonujące polecenie mail.
Opcje:
-i Pyta o potwierdzenie zabicia procesu
-l Wyświetla dostępne sygnały.
-v Podaje szczegółowe dane.


nice opcje
Uruchamia proces z podanym a nie domyślnym priorytetem. Domyślny wynosi zero, wartość 19 - najmniej ważny, -20 najważniejszy. Im ważniejszy proces tym więcej zasobów i czasu procesora dostanie. Przykład:
nice -10 firefox


renice opcje
Zmienia priorytet działających procesów. Przykład (ROOT):
renice 19 -u userX
Procesy podanego użytkownika zaczną chodzić naprawdę wolno :)
Opcje:
-g Modyfikuje procesy należące do określonej grupy.
-l Modyfikuje procesy należące do określonego użytkownika.
-p Modyfikuje określony proces.


nohup polecenie
Wykonuje polecenie i ignoruje sygnały zakończenia procesu (szczególnie te wysyłane podczas wylogowywania się) przez co proces może trwać nawet gdy wylogujemy się. Priorytet polecenia wzrasta o 5 czyli będzie działał nieco wolniej.

pidof program
Lokalizuje i wyświetla PID procesu określonego programu.
pidof sendmail


ps opcje
Wyświetla informacje o działających procesach. Posiada wiele parametrów, zobacz stronę man tego polecenia. Przykład:
ps aux


top
Wyświetla informacje o procesach korzystających z procesora.
RkBlog

Wprowadzenie do świata Linuksa, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact