Bash - systemy plików

System plików to mechanizm organizowania różnych typów pamięci masowej (dysków twardych, płyt CD/DVD i innych) i prezentowania ich użytkownikowi. Każdy system plików składa się z kilku elementów. Blok startowy (boot block) zawiera informacje potrzebne do uzyskania przez system dostępu do systemu plików. Superblok zawiera informacje o strukturze samego systemu plików (długość i położenie tablic i-węzłów, rozmiar grup cylindrów itd.). Lista i-węzłów (inode list) to zbiór struktur danych, zawierających informacje o poszczególnych plikach w systemie (co gdzie jest itd.). Blok danych - obszar na nasze dane.
System plików może być zamontowany lub odmontowany (dostępny lub nie). Systemy plików do montowania w czasie rozruchu systemu zawiera plik /etc/fstab a listę zamontowanych obecnie nośników - /etc/mtab.

PONIŻSZYCH POLECEŃ OPERUJĄCYCH NA PARTYCJACH PROSZĘ NIE WYKONYWAĆ DLA ZABAWY/PRAKTYKI... MOGĄ USZKODZIĆ ISTNIEJĄCE SYSTEMY PLIKÓW - ZNISZCZYĆ NASZEGO LINUXA (JEŻELI UŻYTE NIEPOPRAWNIE/NIEPOTRZEBNIE ITD.)


debugfs opcje
Sprawdza i debuguje system plików ext2/3. Jest to polecenie interaktywne i stosujemy je na partycje odmontowane lub zamontowane "tylko do odczytu" (rw, read only). Źle zastosowane może uszkodzić poprawny system plików... Przykłady:
debugfs -w /dev/hda1
Co sprawdzi system plików na pierwszej partycji i naprawi w miarę możliwości napotkane błędy (debugfs pracuje w trybie odczytu i zapisu).
debugfs -R show_super_stats /dev/hda1
Co wyświetli zawartość superbloku pierwszej partycji.
Opcje:
-w urządzenie - otwiera system plików w trybie do odczytu i zapisu
-R polecenie - wykonuje polecenie i kończy działanie
-R help - wyświetla listę poleceń dla -R


df
Wyświetla rozmiar wolnej i wykorzystanej przestrzeni w systemie plików. Przykłady:
df -h


e2fsck opcje urządzenie
Służy do sprawdzania wewnętrznej spójności partycji typu ext2 i 3. Polecenie to potrafi w miarę możliwości naprawić błędy. Aby wymusić sprawdzanie spójności:
e2fsck -f /dev/hda3

Opcje:
-a - automatycznie naprawia system plików jeżeli to możliwe
-c - znajduje i oznacza wszystkie uszkodzone bloki w systemie plików


.

fsck opcje urządzenie/punkt montowania
Sprawdza i naprawia system plików linuksa. Jako cel możemy podać nazwę urządzenia lub jego punkt montowania. Przykłady:
fsck -N /mnt/hda2
Opcje:
-N - pokazuje co zostałoby zrobione/naprawione lecz nie dokonuje żadnych zmian
-A - za jednym zamachem próbuje sprawdzić wszystkie systemy plików wymienione w /etc/fstab
-a - naprawia system plików bez pytania o potwierdzenie
-r - naprawia system plików pytając o potwierdzenie.


mount opcje urządzenie punkt montowania
Montuje systemy plików. Przykłady:
mount -t vfat /dev/hda1 /mnt/win
mount -t reiserfs /dev/hda2 /mnt/linux2
mount -t iso9660 /dev/sr0 /media/cdrom
Pierwsze polecenie montuje partycję FAT (w linuxie oznaczaną jako vfar), drugie partycję linuksową reiserfs a trzecie płytę CD/DVD (iso9660). Opcje:
-t typ systemu plików - Określa typ systemu plików
-a - za jednym zamachem próbuje zamontować wszystkie systemy plików wymienione w /etc/fstab
-r - montuje system plików w trybie tylko do odczytu.
-w - montuje system plików w trybie do oczytu i zapisu


rdev
[ROOT] Wyświetla linię z pliku /etc/mtab dla bierzącego głównego systemu pliów (nazwę urządzenia na którym jest system z którego korzystamy). Przykłady:
rdev


umount punkt montowania
Odmontowuje systemy plików. Przykłady:
umount /mnt/win
RkBlog

Wprowadzenie do świata Linuksa, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact