Bash - wyświetlanie plików

cat opcja plik
Wysyła zawartość pliku na standardowe wyjście (wyświetla zawartość pliku). Przykłady:
cat plik.txt
cat plik1 plik2 > plik
Drugie polecenie łączy dwa pliki w jeden.

head opcja plik
Wyświetla początek pliku. Przykłady:
head plik.txt
Opcje:
-c bajty Wyświetla określoną początkową ilość bajtów pliku
-n Ilość wierszy Wyświetla podaną ilość wierszy


less
Wyświetla interaktywnie zawartość pliku z możliwością przewijania zawartości. Przykłady:
cat plik.txt | less


tail opcja plik
Wyświetla ostatnie wiersze pliku. Przykłady:
tail plik.txt
Opcje:
-c bajty Wyświetla określoną końcową ilość bajtów pliku
-n Ilość wierszy Wyświetla podaną ilość wierszy
RkBlog

Wprowadzenie do świata Linuksa, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact