Biblioteki do tworzenia gier i symulacji

Gry i silniki 2D

PyGame - API dla biblioteki SDL plus dodatki
Pyglet - Do tworzenia gier 2D opartych o openGL
Pycap - Framework PopCap dla Pythona
SpriteCraft - ały silnik z API dla Pythona
IKA - Silnik gier RPG z API dla Pythona
FIFEngine - Przeonośny silnik gier z API dla Pythona

Silniki duszków/tła (sprites/tiles) dla PyGame i Pyglet

PGU - Phil's pyGame Utilities
Waldi Tile Engine - Obsługuje duszki, kolizje, mapy zapisywane w formacie XML
Rabbyt - Szybki silnik duszków dla obu silników gier

Gry i silniki 3D

PyOpenGL - bezpośrednie API dla OpenGL
Python-Ogre - API silnika Ogre dla Pythona
Panda3D - Silnik napisany w C++ ze zintegrowanym API dla Pythona
Pyrr - Pythonowe API dla silnika irrlicht
Blender Game Engine
Soya 3D
Delta3D - Silnik dla gier i symulacji
PyCrystal - Pythonowe API dla silnika Crystal Space
Beginning Game Development with Python and Pygame

Beginning Game Development with Python and Pygame

Książka wydana przez wydawnictwo Apress w 2007 w języku angielskim. Książka poświęcona jest wykorzystaniu biblioteki PyGame, OpenGL i Pythona do tworzenia gier. W Polsce można ją kupić np. poprzez sklep internetowy Empik.
RkBlog

Tworzenie gier w Pythonie, 27 September 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact