Biblioteki JavaScript hostowane przez Google

Google udostępnia publiczne AJAX Libraries API, za pomocą którego możemy dołączyć do własnej strony popularne biblioteki JavaScript, takie jak:

  • jQuery
  • jQuery UI
  • Prototype
  • script.aculo.us
  • MooTools
  • Dojo
  • SWFObject
  • Yahoo! User Interface Library (YUI)
  • Ext Core
Zaletą stosowania bibliotek z serwerów Google to szybsze ładnie się komponentów strony - przeglądarki mające limit na ilość równoczesnych połączeń z tym samym serwerem mogą zająć się pobieraniem reszty elementów strony. Także keszowanie bibliotek będzie efektywniejsze (to samo źródło dla wielu stron = ta sama skeszowana wersja).

Oto przykład załadowania biblioteki jQuery:

<script type="text/javascript" src="http://www.google.com/jsapi?key=KLUCZ_API"></script>
<script type="text/javascript">
google.load("jquery", "1.3.2");
</script>
Gdzie KLUCZ_API to klucz API dla zestawu Ajax API wygenerowany dla naszej strony.

RkBlog

Podstawy tworzenia stron www, 8 September 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact