RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Budowa punFramework

Co to jest punFramework i jak z tego korzystać by tworzyć dynamiczne strony silnie zintegrowane z forum dyskusyjnym punBB/FluxBB

Wszystkie twoje komponenty dostępne są poprzez plik mvc.php. Można zmienić nazwę tego pliku na dowolną zachowując rozszerzenie .php.

Kontrolery

Mapowanie URLi

punFramework używa prostego mapowania:
mvc.php?c=NAZWA_KONTROLERA
mvc.php?c=NAZWA_KONTROLERA&m=NAZWA_METODY
mvc.php?c=NAZWA_KONTROLERA&m=NAZWA_METODY&var1=foo1&va2=foo2

Dostępne zmienne fluxBB

możesz użyć print_r($TABLICA); by zobaczyć zawartość i strukturę danej tablicy

Widoki

Widoki to niejako szablony i powinny zawierać kod HTML odpowiedzialny za wygląd danego elementu.

Modele

Modele są podobne do kontrolerów, dziedziczą punRoot a ich zadaniem jest przechowywanie logiki operującej na bazie danych - samych zapytań z niezbędnym kodem dodatkowym. Używanie Modeli (jak i widoków) jest opcjonalne lecz zaleca się ich stosowanie.

Inne Pomocniki

Obsługa Błędów

RkBlog

punFramework, 14 July 2008,

Comment article