RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Budowa punFramework

Wszystkie twoje komponenty dostępne są poprzez plik mvc.php. Można zmienić nazwę tego pliku na dowolną zachowując rozszerzenie .php.

Kontrolery

Mapowanie URLi

punFramework używa prostego mapowania:
mvc.php?c=NAZWA_KONTROLERA
mvc.php?c=NAZWA_KONTROLERA&m=NAZWA_METODY
mvc.php?c=NAZWA_KONTROLERA&m=NAZWA_METODY&var1=foo1&va2=foo2

Dostępne zmienne fluxBB

możesz użyć print_r($TABLICA); by zobaczyć zawartość i strukturę danej tablicy

Widoki

Widoki to niejako szablony i powinny zawierać kod HTML odpowiedzialny za wygląd danego elementu.

Modele

Modele są podobne do kontrolerów, dziedziczą punRoot a ich zadaniem jest przechowywanie logiki operującej na bazie danych - samych zapytań z niezbędnym kodem dodatkowym. Używanie Modeli (jak i widoków) jest opcjonalne lecz zaleca się ich stosowanie.

Inne Pomocniki

Obsługa Błędów

RkBlog

punFramework, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article