punFramework

punFramework to mój autorski mini framework stworzony dla fluxBB/punBB 1.3 i wykorzystujący bazowe komponenty tego forum.
punFramework to prosty framework MVC wymagający PHP5 i umożliwiający tworzenie aplikacji wbudowanych w forum punBB. Nie rozszerza ani nie modyfikuje samego forum - pozwala na tworzenie "dodatkowych" aplikacji.

punBB czy fluxBB

fluxBB to fork punBB, a w przypadku wersji 1.3 wygląda na to iż oba skrypty będą identyczne. Obecnie "punFramework" testowany był tylko pod fluxBB Beta 2.
RkBlog

PHP, 13 November 2008

RkBlog main page Search RSS Contact