Budowanie pakietów w Pardusie

Budowanie pakietów w Pardusie nie jest zbyt skomplikowane, lecz wymaga pewnej znajomości kodu jaki chcemy przeistoczyć w pakiet. Do dyspozycji mamy repozytorium źródłowe, które zawiera pliki potrzebne do budowy poszczególnych pakietów. By zbudować pakiet musimy mieć następujące pliki w określonej strukturze:
component.xml
katalog/
	/pspec.xml
	/actions.py
	/files/
	/comar/
Gdzie component.xml to plik opisujący kategorię (nazwa i opis kategorii), wystarczy pobrać taki plik z repozytorium. pspec.xml opisuje pakiet, a actions.py sposób budowy pakietu z kodu źródłowego. Katalog /files/ jest opcjonalny i może zawierać dodatkowe pliki jakie mają być dołączone do pakietu. Również opcjonalnym jest katalog /comar/ zawierający skrypty dla comara, jeżeli są wymagane. Oba katalogi jak i dwa pliki umieszczamy w katalogu, któremu powinniśmy nadać taką samą nazwę jak nazwa pakietu (lecz nie jest to wymagane). Gdy mamy wszystko gotowe wystarczy przejść do katalogu z pspec.xml i wydać polecenie:
pisi build pspec.xml
Jeżeli nie będzie błędów w pspec.xml i actions.py pakiet zostanie zbudowany i umieszczony w bierzącym katalogu.

actions.py

Oto actions.py dla gry wesnoth:
from pisi.actionsapi import autotools
from pisi.actionsapi import pisitools

def setup():
  autotools.configure("--disable-gnome1 --disable-gnome2 --with-kde --disable-dependency-tracking --enable-editor")

def build():
  autotools.make()

def install():
  autotools.install()
  pisitools.dodoc("ChangeLog", "NEWS", "TODO", "doc/README")
To typowy skrypt dla kompilacji/instalacji ./configure, make, make install. Oprócz tego mamy pisitools.dodoc, które dodaje do katalogu dokumentacji podane pliki ze źródłowej paczki. Pełne api dla actions.py opisane jest na wiki Pardusa. Jeżeli chcemy zainstalować coś w inny sposób to najlepiej poszukać w repozytorium źródłowym aplikacji, która budowana jest w identyczny sposób (np. moduły kernela).

pspec.xml

Plik pspec.xml podaje dane o pakiecie takie jak odnośnik do pliku ze źródłami, sumę kontrolną sha1, opisy, numer wersji i wydania. Oto przykładowy plik pspec.xml:
<?xml version="1.0" ?>
<!DOCTYPE PISI SYSTEM "http://www.pardus.org.tr/projeler/pisi/pisi-spec.dtd">
<PISI>
  <Source>
    <Name>nazwa pakietu</Name>
    <Homepage>http://www.strona pakietu.org/</Homepage>
    <Packager>
      <Name>Jan</Name>
      <Email>1@1.pl</Email>
    </Packager>
    <License>GPL-2</License>
    <IsA>app:gui</IsA>
    <Summary>krótki opis</Summary>
    <Archive sha1sum="suma_kontrolna" type="tarbz2">odnośnik do źródeł</Archive>
    <BuildDependencies>
      <Dependency>zależność budowy</Dependency>
      <Dependency>libsdl</Dependency>
      <Dependency>sdl-image</Dependency>
      <Dependency>sdl-net</Dependency>
      <Dependency>sdl-mixer</Dependency>
    </BuildDependencies>
  </Source>
  <Package>
    <Name>nazwa</Name>
    <RuntimeDependencies>
      <Dependency>zależność do działania</Dependency>
      <Dependency>libsdl</Dependency>
      <Dependency>sdl-image</Dependency>
    </RuntimeDependencies>
    <Files>
      <Path fileType="executable">/usr/bin</Path>
      <Path fileType="data">/usr/share/wesnoth</Path>
      <Path fileType="data">/usr/share/applications</Path>
      <Path fileType="doc">/usr/share/doc/</Path>
      <Path fileType="man">/usr/share/man/</Path>
      <Path fileType="data">/usr/share/icons</Path>
      <Path fileType="data">/usr/share/applnk</Path>
    </Files>
    <AdditionalFiles>
      <AdditionalFile target="/usr/share/applications/wesnoth.desktop">wesnoth.desktop</AdditionalFile>
    </AdditionalFiles>
  </Package>
  <History>
    <Update release="1">
      <Date>2006-01-31</Date>
      <Version>1.0.2</Version>
      <Comment>First build</Comment>
      <Name>Jan Kowalski</Name>
      <Email>1@1.pl</Email>
    </Update>
  </History>
</PISI>
"Najtrudniejsza" część to:
<Files>
      <Path fileType="executable">/usr/bin</Path>
      <Path fileType="data">/usr/share/wesnoth</Path>
      <Path fileType="data">/usr/share/applications</Path>
      <Path fileType="doc">/usr/share/doc/</Path>
      <Path fileType="man">/usr/share/man/</Path>
      <Path fileType="data">/usr/share/icons</Path>
      <Path fileType="data">/usr/share/applnk</Path>
    </Files>
Określamy ścieżki, do który mają trafić pliki pakietu. Musimy je znać. Do tego określamy jakiego typu będą to pliki (wykonywalne, dane, dokumentacja itp.) Powyższe tyczą się gry wesnoth. Fragment:
<AdditionalFiles>
      <AdditionalFile target="/usr/share/applications/wesnoth.desktop">wesnoth.desktop</AdditionalFile>
</AdditionalFiles>
To przykład dodania pliku z katalogu /files/.
RkBlog

Pardus, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact