dp.SyntaxHighlighter

dp.SyntaxHighlighter to skrypt JavaScript do kolorowania składni kilku popularnych języków. Jest to skrypt o tyle ciekawy że przerabia kod umieszczony w polach textarea (co jest bardzo bezpiecznym rozwiązaniem - jeżeli przeglądarka nie obsługuje JS to pojawi się zwykłe textarea. Skrypt można pobrać ze strony projektu.

W HEAD naszej strony dajemy:
<link type="text/css" rel="stylesheet" href="SyntaxHighlighter.css"></link>
A na końcu strony po wszystkich textarea przeznaczonych do podświetlania:
<script class="javascript" src="shCore.js"></script>
<script class="javascript" src="shBrushCSharp.js"></script>
<script class="javascript" src="shBrushPhp.js"></script>
<script class="javascript" src="shBrushJScript.js"></script>
<script class="javascript" src="shBrushVb.js"></script>
<script class="javascript" src="shBrushSql.js"></script>
<script class="javascript" src="shBrushXml.js"></script>
<script class="javascript" src="shBrushDelphi.js"></script>
<script class="javascript" src="shBrushPython.js"></script>
<script class="javascript">
dp.SyntaxHighlighter.HighlightAll('code');
</script>
Możemy oczywiście wyrzucić te pliki JS odpowiedzialne za kolorowanie nieużywanych przez nas języków. By dana textarea uległa przemianie musi zawierać odpowiednie atrybuty:
<textarea name="code" class="NAZWA_JĘZYKA">
kod do kolorowania
</textarea>
RkBlog

Komponenty i dodatki, 11 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact