markItUp!

markItUp! to edytor textarea dla różnych systemów znaczników (BBCode, textile, markdown, XHTML, wiki) napisany w JavaScript z wykorzystaniem biblioteki jQuery. Dodaje on do pola textarea pasek narzędziowy, oraz kilka innych poręcznych dodatków. Działające przykłady znajdziemy na stronie: Obsługiwane przeglądarki to IE7, Safari 3.1, Firefox 2, Firefox 3. IE6 i Opera 9+.

Instalacja

 • Dołączamy pliki jQuery i markitup:
  <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="markitup/jquery.markitup.js"></script>
  
 • Dołączamy plik JS z ustawieniami, np:
  <script type="text/javascript" src="markitup/sets/default/set.js"></script>
  
 • Dołączamy pliki CSS danego edytora i stylu:
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="markitup/skins/markitup/style.css" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="markitup/sets/default/style.css" />
  
 • I podłączamy edytor do określonego po ID taga textarea:
  <script type="text/javascript" >
    $(document).ready(function() {
     $("#markItUp").markItUp(mySettings);
    });
  </script>
  ...
  <textarea id="markItUp"></textarea>
  

Konfiguracja i dopasowanie

markItUp! składa się z dwóch katalogów - sets i skins. Ten drugi odpowiada za wygląd całego edytora, natomiast sets zawiera podkatalogi dla każdego systemu znaczników. W każdym z nich znajdziemy plik set.js z konfiguracją np:
myBbcodeSettings = {
 nameSpace:     "bbcode", // Useful to prevent multi-instances CSS conflict
 previewParserPath: "/forum/bbcode/",
 markupSet: [    
   {name:'Bold', key:'B', openWith:'[b]', closeWith:'[/b]'}, 
   {name:'Italic', key:'I', openWith:'[i]', closeWith:'[/i]'}, 
   {name:'Underline', key:'U', openWith:'[u]', closeWith:'[/u]'}, 
   {separator:'---------------' },
   {name:'Picture', key:'P', replaceWith:'[img][![Url]!][/img]'}, 
   {name:'Link', key:'L', openWith:'[url=[![Url]!]]', closeWith:'[/url]', placeHolder:'Your text to link here...'},
   {separator:'---------------' },
   {name:'Quotes', openWith:'[quote]', closeWith:'[/quote]'}, 
   {name:'Code', openWith:'[code]', closeWith:'[/code]'},
   {name:'Python', openWith:'[python]', closeWith:'[/python]'}, 
   {separator:'---------------' },
   {name:'Clean', className:"clean", replaceWith:function(h) { return h.selection.replace(/\[(.*?)\]/g, "") } },
   {name:'Preview', className:"preview", call:'preview' }
  ]
}
Określone są po kolei "przyciski" edytora z ich nazwą, a także działaniem jakie ma zostać wykonane. "previewParserPath" to ścieżka do skryptu podglądu. Podany skrypt będzie wywoływany Ajaxem, który w zmiennej POST o nazwie "data" prześle surowe dane, które należy przerobić na wynikowy kod HTML (np. zamienić znaczniki BBCode na odpowiadający kod HTML). Plik style.css określa wygląd każdego z przycisków:
.bbcode .markItUpButton1 a   {
    background-image:url(images/bold.png);
}
.bbcode .markItUpButton2 a   {
    background-image:url(images/italic.png);
}
.bbcode .markItUpButton3 a   {
    background-image:url(images/underline.png);
}

.bbcode .markItUpButton4 a   {
    background-image:url(images/picture.png);
}
.bbcode .markItUpButton5 a   {
    background-image:url(images/link.png);
}

.bbcode .markItUpButton6 a   {
    background-image:url(images/quotes.png);
}
.bbcode .markItUpButton7 a   {
    background-image:url(images/code.png);
}
.bbcode .markItUpButton8 a   {
    background-image:url(images/code.png);
}
    
.bbcode .markItUpButton9 a   {
    background-image:url(images/clean.png);
}
.bbcode .preview a {
    background-image:url(images/preview.png);
}
Przyciski z konfiguracji numerowane są od "1" i dla każdego podawana jest ikonka.
RkBlog

Komponenty i dodatki, 7 September 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact