RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

ffmpegthumbnailer

ffmpegthumbnailer to lekki generator miniatur-grafik z plików multimedialnych (np. avi), który może być wykorzystywany przez różne aplikacji. Przykładowe zastosowanie:

fmpegthumbnailer -i plik.avi -o plik.png -s 400
Szczegóły pod "fmpegthumbnailer -h"

RkBlog

Wprowadzenie do świata Linuksa, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article