RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

GNU Kalendarzyk Małżeński :)

W drzewie portage można znaleźć różne aplikacje. Jedna z nich ma duże szanse zrobić furorę w IV RP - mencal. Jest to kalendarzyk małżeński - kalendarzyk do śledzenia cykli menstruacyjnych :grin: Przykładowe wywołanie:

mencal -3 -m -c s=20072005,l=30,d=7,n="Sfootka Ptysia",c=yellow
gnumencal
RkBlog

Wprowadzenie do świata Linuksa, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article