RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Instalacja Code Igniter na serwerach w sieci

Instalacja CI na zwykłych serwerach dostępnych w sieci niewiele różni się od instalacji na naszym lokalnym serwerze.

- Wyślij na serwer pliki frameworka (wraz z własnym kodem, cały katalog system i plik index.php)
- Edytuj konfigurację, w config.php ustaw:
$config['base_url'] = 'URL';
$config['log_threshold'] = 1; // ustaw na 1 z 4
- Jeżeli twoja aplikacja zapisuje jakieś pliki to katalog w którym to ma miejsce musi mieć uprawnienia zapisu (chmod 666 lub 777), jeżeli zapis dotyczy istniejących plików to i one muszą mieć takie uprawnienia.
- Gotowe. Wszystko powinno działać bez problemów

Nie działają mi URL Code Ignitera

To oznacza że serwer nie obsługuje PATH_INFO. Spróbuj skontaktować się w tej sprawie z adminem serwera. Jeżeli nie da się udostępnić tej "opcji" to albo zmień serwer albo będziesz musiał użyć zwykłych URLi (Query String - dokumentacja CI). Włączenie Query String w CI wymaga w konfiguracji ustawienie:
$config['index_page'] = "index.php?";
$config['uri_protocol'] = "query_string";
Wywołania np. metody kontrolera przyjmą postać:
index.php?c=kontroler&m=metoda
Niestety pomocniki CI (site_url() i niektóre inne) nie wspierają Query String.
RkBlog

Kurs Code Igniter, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article