RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Instalacja i opis Code Igniter

Cele

- Zainstalować i "przetestować" CI

Instalacja

- Pobierz archiwum z CI: Link
- Rozpakuj i umieść otrzymany katalog na swoim (lokalnym) serwerze
- W przeglądarce wejdź do katalogi frameworka a powinieneś zobaczyć jego ekran "powitalny".
- Skrypt gotowy jest do działania :)

Co jak gdzie kiedy

Główny katalog CI zawiera:
index.php license.txt system user_guide
index.php to plik odpowiedzialny za wyświetlanie wszystkiego co framework może wyświetlić. W katalogu system znajdziemy katalogi:
application cache codeigniter drivers fonts helpers init language libraries logs plugins scaffolding
W katalogu language umieszcza się paczki z tłumaczeniami frameworka. Nas głownie będzie interesował katalog application jako że to w nim zawarty będzie cały kod naszych aplikacji. W katalogu tym mamy:
config - katalog zawierający pliki konfiguracyjne
controllers - kontrolery-klasy zbierające wszystko do kupy i generujące strony
errors - obsługuje błędy 404 (brak strony)
models - zawiera kod odpowiedzialny za operowanie na bazach danych
scripts - miejsce na własne, zewnętrzne klasy, funkcje itp.
views - widoki czyli "szablony".

Konfiguracja CI

- Otwórz config/config.php i zmień podane poniżej parametry:
$config['base_url'] = "http://localhost/katalog/ci/"; - podajemy URL do katalogu z CI wraz z zamykającym ukośnikiem na końcu
$config['language'] = "english"; - zmieniamy na "polish" gdy dodamy polski pakiet lokalizacyjny (patrz niżej)

Lokalizacja CI

- Pobierz pakiet lokalizujący (gł. komunikaty błędów) CI: Link
- Rozpakuj go do /system/language frameworka tak by znalazł się tam katalog "polish"

Witaj świecie

- W katalogu controllers utwórz plik test.php o kodzie:
<?php
class Test extends Controller
{
function index()
   {
   echo 'Test CI';
   }
}
 ?>
- Następnie w przeglądarce otwórz stronę główną frameworka. Do linka dodaj index.php/test/ (np.: http://localhost/html/ci/index.php/test/)
- Powinieneś zobaczyć tekst "Test CI". (Jeżeli nie to mamy problemy z konfiguracją serwera.. trzeba je rozwiązać)
RkBlog

Kurs Code Igniter, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article