RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Instalacja Pardusa

By zainstalować Pardusa 2007.2 wystarczy pobrać obraz płyty CD i wypalić. Instalacja przebiega w trybie graficznym z wykorzystaniem prostego instalatora. Po uruchomieniu płyty wybieramy język, z którego chcemy korzystać:
par1

Pierwszy etap instalacji to zaakceptowanie licencji GPL i przejście dalej poprzez kliknięcie pomarańczowej strzałki w prawym dolnym rogu:
par2

Kolejny etap to sprawdzanie poprawności danych na płycie, które możemy pominąć przechodząc dalej:
par3

Następny krok to wybór układu klawiatury. Wybieramy "Polish" i przechodzimy dalej:
par4

Najważniejszy etap to partycjonowanie. Możemy wybrać automatyczne partycjonowanie co usunie wszelkie dane z całego dysku i stworzy partycje dla Pardusa. Druga opcja to partycjonowanie ręczne, z którego możemy skorzystać jeżeli chcemy pozostawić na dysku istniejące partycje i systemy:
par5

W przypadku partycjonowania ręcznego do dyspozycji mamy prosty w obsłudze program do partycjonowania, za pomocą którego możemy zmniejszyć rozmiar partycji NTFS jak i tworzyć nowe (Pardus używa tylko ext3):
par6

Po zaakceptowaniu ustawień partycjonowania rozpocznie się instalacja, które trochę potrwa:
par7

Po zainstalowaniu i autokonfiguracji pakietów będziemy musieli podać hasło użytkownika "root":
par8

Kolejny etap to stworzenie kont zwykłych użytkowników. Jeden z nich musi mieć prawa "Administratora" - ten użytkownik za pomocą polecenia "sudo" będzie mógł wykonywać operacje administracyjne.
par9

Ostatni etap to instalacja menedżera rozruchu GRUB. Możemy zainstalować go do MBR (domyślnie), lub ewentualnie zrezygnować z jego instalacji, jeżeli już jest zainstalowany dla innej dystrybucji:
par10
Sam koniec to wysunięcie płyty CD i restart komputera:
par11


Wpis Pardusa dla GRUBa

Jeżeli używasz menedżera GRUB z innej zainstalowanej dystrybucji musisz dodać do /boot/grub/menu.lst wpis w postaci:
title Pardus
root (hd0,*)
kernel /boot/latestkernel root=/dev/hda** video=vesafb:nomtrr,pmipal,ywrap,1024x768-32@60 splash=silent,fadein,theme:pardus console=tty2 mudur=language:en quiet
initrd /boot/latestinitramfs
Gdzie * to numer partycji na której zainstalowany jest Pardus numerując je od zera, ** - numer partycji z Pardusem, lecz numerowanych od jednego. Przykładowo jeżeli /dev/hda1 to partycja z Pardusem to wpis będzie wyglądał tak:
title Pardus
root (hd0,0)
kernel /boot/latestkernel root=/dev/hda1 video=vesafb:nomtrr,pmipal,ywrap,1024x768-32@60 splash=silent,fadein,theme:pardus console=tty2 mudur=language:en quiet
initrd /boot/latestinitramfs
Jeżeli mamy problem z FBSplashem możemy wyłączyć go upraszczając wpis do postaci:
title Pardus
root (hd0,*)
kernel /boot/latestkernel root=/dev/hda** mudur=language:en
initrd /boot/latestinitramfs
RkBlog

Pardus, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article