RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Integracja aplikacji Qt i KDE4 w GNOME/GTK+

Trochę temu pisałem o QGtkStyle dodanym do Qt 4.5 Trunk umożliwiającym wykorzystywanie styli GTK+ przez bibliotekę Qt. Korzystając z rozwojowej wersji Qt 4.5/SVN przetestowałem działanie tej funkcjonalności na przykładzie aplikacji napisanej w PyQt oraz aplikacji KDE 4.2/SVN.

Domyślnie mając zainstalowane KDE4 aplikacje Qt i KDE będą używały stylu Oxygen.
Wystarczy jednak w qtconfig wybrać jako styl GTK i aplikacja zacznie wykorzystywać style GTK, w tym nawet poprawnie obsługiwać zmianę teł wszystkich elementów

W przypadku aplikacji KDE4 również można wybrać w centrum sterowania (systemsettings) styl GTK i cieszyć się natywnym wyglądem aplikacji KDE pod GNOME. Jednakże napotkałem problemy z poprawną zmianą teł niektórych widżetów, co widać przy próbie stosowania "ciemnych" styli. Problem ten może być związany z faktem iż testowane pakiety KDE4 nie były kompilowane względem biblioteki Qt 4.5.

QGtkStyle otwiera aplikacje napisane z wykorzystaniem biblioteki Qt na środowiska graficzne takie jak GNOME, czy XFCE. Aplikacji Qt nie związanych zależnościami z bibliotekami KDE jest wiele i można je znaleźć w serwisie Qt-Apps.org.

RkBlog

Qt - Tworzenie aplikacji desktopowych, 30 October 2008, Piotr Maliński

Comment article