Qt - Tworzenie aplikacji desktopowych

qt1
Qt Designer

Qt to przenośna biblioteka napisana w C++ i posiadająca API dla szeregu innych języków, której przeznaczeniem jest tworzenie złożonych aplikacji desktopowych z graficznym interfejsem. Dostępna jest pod MS Windows, Windows CE/Mobile, Mac OS X, Linuksa/X11, a także na jego wbudowane odmiany, czy Maemo, oraz Symbiana.

Qt jest obecnie praktycznie najlepszą platformą do pisania przenośnych aplikacji deskopowych, znacznie przewyższającą inne biblioteki jak GTK czy WxWidgets. Wsparcie firm i organizacji takich jak Nokia, KDE zapewnia wysoką jakość produktu, oraz dużą ilość programistów, zasobów i wsparcia.

Biblioteka Qt4 składa się z klas odpowiedzialnych za elementy interfejsu, a także operacje niższego poziomu (operacje na plikach, operacje sieciowe, obsługa baz danych, multimediów, grafik itp.). Wraz z biblioteką rozprowadzany jest Qt Designer - aplikacja do "rysowania" interfejsów graficznych oraz Qt Linguist - aplikacja do łatwego tłumaczenia programów na różne języki. Qt Creator to kompletne IDE dedykowane do tworzenia aplikacji z wykorzystaniem tejże biblioteki.

Qt licencjonowane jest na licencji LGPL, oraz oddzielnie na wersji komercyjnej. Licencja LGPL pozwala na tworzenie zarówno otwartego, jak i zamkniętego własnościowego, komercyjnego oprogramowania. Największym użytkownikiem tej biblioteki jest KDE - środowisko graficzne i zbiór aplikacji dla systemów Linux/Unix, a także (aplikacje) MS Windows i Mac OS X. Qt wykorzystuje także Opera, Skype czy Google Earth.

qt2
Przeglądarka Arora
oparta o QtWebKit

Po przejęciu przez Nokię firmy Trolltech (twórcy Qt) biblioteka została skonsolidowana w jeden produkt. Wersje pod różne systemy i platformy zostały połączone w jedność – Qt Everywhere. Biblioteka Qt jest dostępna na wielu mobilnych platformach (Maemo, Symbian, wbudowany Linux, Windows CE/Mobile) i trwają aktywne prace nad portami na nowe platformy.

Qt to biblioteka C++, lecz istnieją liczne projekty dostarczające pełne API Qt4 dla języków skryptowych jak Python, Ruby, a także Java. W KDE znaleźć można kilka aplikacji napisanych za pomocą PyQt4/Python. Programowanie z wykorzystaniem Qt z poziomu języków skryptowych jest łatwiejsze i wielu programistów korzysta z tego rozwiązania.


Qt Wprowadzenie / C++

Qt - pozostałe języki

Kurs PyQt4 - kurs w Bibliotece Pythona
QtJambi - QT w Javie
Qyoto - QT w C#
Writing Qt and KDE apps in Mono Visual Basic - QT w C#, wprowadzenie

W Sieci

Qt-Apps.org - katalog otwartych aplikacji Qt
QtCentre - wiadomości, forum społeczności
QtForum - kolejne forum społeczności
Programiści Qt - grupa na Goldenline.pl
QtForum.pl - polskie forum społeczności
Qt dla platformy Maemo
RkBlog

Inne języki, 30 January 2010

RkBlog main page Search RSS Contact