Wprowadzenie do Qt/C++

Biblioteka Qt umożliwia relatywnie proste tworzenie aplikacji z interfejsem graficznym napisane w języku C++. Pełen przewodnik znajdziemy na stronie Programowanie w Qt - kurs.

Instalacja Qt4

Na stronie trolltech.com możemy pobrać gotowe wersja dla MS Windows oraz Mac OS X, a także kod źródłowy dla systemów Linux/Unix. W przypadku systemów Linux/Unix wystarczy zainstalować bibliotekę z repozytorium dystrybucji.

Przykład

Poniżej prosty przykład obrazujący wykorzystanie biblioteki. Stwórz pusty katalog, a w nim plik "q.cpp" o kodzie:
#include <QApplication>
#include <QLabel>

int main(int argc, char *argv[])
	{
	QApplication app(argc, argv);
	QLabel *label = new QLabel("<h2><i>Witaj w </i> "
              "<font color=red>Qt!</font></h2>");
	label->show();
	return app.exec();
	}
Następnie wykonaj w konsoli w katalogu z tym plikiem polecenie "qmake -project". Stworzy to (Linux/Unix) plik *.pro z informacjami do skompilowania kodu. Polecenie "qmake *.pro" wygeneruje plik Makefile, dzięki czemu polecenie "make" skopiluje plik i stworzy wykonywalny plik "./q".
qt4
RkBlog

Qt - Tworzenie aplikacji desktopowych, 6 September 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact