Integracja Wordpress i punBB

Niniejsza wtyczka mojego autorstwa umożliwia integrację systemu użytkowników Wordpressa i punBB. System użytkowników punBB jest zarządzany przez wordpressa (z jego poziomu odbywają się takie operacje jak logowanie czy rejestracja). Zaczynam od pobrania wtyczki:
Wtyczka przystosowana jest do starych wersji Wordpressa. W najnowszych sposób integracji będzie nieco inny - bo inny kod będzie w Wordpressie we wskazanych miejscach.
  • Rozpakowujemy paczkę z wtyczką i powstały katalog jl-punbb przenosimy do wp-content/plugins/
  • Edytujemy plik wtyczki - jl-punbb.php, musimy podać ścieżkę do katalogu z forum oraz prefiks tabel punBB
define('PUNPATH', '../punbb'); // ścieżka
define('PUNPREFIX', 'pun_'); // prefiks tabel
  • W panelu admina Wordpresa aktywujemy wtyczkę
  • Teraz edytujemy kilka plików punBB, zaczynamy od register.php. Dodaj na początek:
header('Location: http://www.url/do/wordpress/wp-login.php?action=register');
  • Edytujemy login.php i dodajemy na początku
header('Location: http://www.url/do/wordpress/wp-login.php');
  • W profile.php znajdujemy:
if ($action == 'change_pass')
	{
  • Po tym dodajemy:
header('Location: http://www.url/do/wordpress/wp-admin/profile.php');
Wtyczka zainstalowana i gotowa do działania.

Problemy z logowaniem na forum punBB

Czasami mogą pojawić się problemy z równoczesnym logowaniem na forum przy logowaniu w Wordpressie. Jeżeli forum i wordpress są w oddzielnych subdomenach to w config.php punBB należy podać domenę pod $cookie_domain i, lub $cookie_path.
RkBlog
Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact