Kody IWD II

W konfiguracji włącz konsolę kodów:
ctrlaltdelete:hans() - Przenosi postacie w miejsce zaznaczone kursorem
ctrlaltdelete:addgold(#) - Dodaje # sztuk złota
ctrlaltdelete:explorearea() - Usuwa mgły wojny
ctrlaltdelete:setcurrentxp(#) - Set the XP of the selected party members to # points
ctrlaltdelete:setchapter(#) - Ustawia numer rozdziału
ctrlaltdelete:movetoarea(x) - Przenosi do danej AR np. ctrlaltdelete:movetoarea("AR6300")
ctrlaltdelete:createitem(x,#) - Tworzy przedmiot, x - nazwa pliku ITM, # liczba do utworzenia
ctrlaltdelete:addspell(x) - Zaznaczona postać dostaje czar X (nazwa pliku SPL)
ctrlaltdelete:setglobal(x,Y,#) - Ustawia zmienną, x - nazwa zmiennej, y - LOCAL/GLOBAL lub nazwa AR, # - liczba na jaką ustawić zmienną
ctrlaltdelete:setglobal(x,Y) - Sprawdza ustawienie zmiennej
ctrlaltdelete:enablecheatkeys() - włącza klawisze:
CTRL + M - Raportowanie błędów, info o obszarze
CTRL + J - Przenosi postacie do miejsca zaznaczonego kursorem
CTRL + Y - Zabija wskazaną jednostkę
CTRL + R - Leczy wskazaną jednostkę
RkBlog

Icewind Dale, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact