Obsługa pakietów RPM

Pakiety RPM to dość popularny sposób dystrybucji programów. Twórcą tego quasi standardu był Red Hat a obecnie pakietów RPM używają takie dystrybucje jak Fedora Core, Aurox, Mandrakelinux, SuSE i inne. Pakiet RPM to archiwum zawierające aplikację wraz z dodatkowymi informacjami takimi jak nazwa programu, opis, autor pakietu, wymagania, zależności - co jest wymagane i jak dany program wpływa na inne. Dzięki temu nie usuniemy przypadkowo używanego przez inne aplikacje pakietu czy nie zainstalujemy programu bez wcześniejszego zainstalowania wymaganych składników. Instalacja RPMów jest prosta. Można skorzystać z odpowiedniego programu przeznaczonego do jego obsługi dołączonego do używanej przez nas dystrybucji. Najprostsze rozwiązanie to konsola. Do poniższych czynności potrzebujemy uprawnień administratora więc na początku używamy komendy su i podajemy hasło roota. Następnie przechodzimy do katalogu z RPMem. Możemy spotkać się z dwoma typami tych pakietów - zwykłymi oraz SRPM, czyli pakietami zawierającymi kod źródłowy. RPMy źródłowe oznaczane są zazwyczaj poprzez dodanie do nazwy ".src.rpm". Zanim zajmiemy się RPMami źródłowymi powinniśmy zainstalować dostarczane z dystrybucją biblioteki oraz programy do kompilacji. Zazwyczaj siedzi to wszystko pod jedną zakładką.

Instalacja zwykłych RPMów

Mamy RPMa i chcemy go zainstalować. Używamy komendy:
rpm -ihv nazwa_pakietu.rpm
rpm -Uhv nazwa_pakietu.rpm
rpm -Fhv nazwa_pakietu.rpm
Parametr -ihv spowoduje zainstalowanie pakietu jeżeli spełnione są wszystkie wymagania, jeżeli nie wyświetlone zostaną brakujące elementy lub inne błędy na jakie trafił instalator. Wersja -Uhv różni się tym od -ihv tym że jeżeli mamy starszą wersję danego programu to zostanie on zaktualizowany (ihv zainstalowałby RPMa jako 2 wersję), jeżeli nie ma to zostanie on standardowo zainstalowany. Wersja -Fhv tylko aktualizuje. Jeżeli nie mamy zainstalowanej starszej wersji to RPM nie zostanie zainstalowany. Usunięcie RPMa przeprowadzamy tak:
rpm -e nazwa_pakietu.rpm

Polecenie
Opis
rpm -qip nazwa_pakietu.rpm
Wyświetlone zostaną dane o pakiecie takie jak opis, autor, strona projektu i inne.
rpm -q nazwa_aplikacji
To polecenie zwróci numer zainstalowanej wersji aplikacji jeżeli oczywiście jest zainstalowany
rpm -qa
Wyświetla listę wszystkich zainstalowanych RPMów wraz z numerem wersji
rpm -qai
Wyświetla szczegółowe opisy dla każdego zainstalowanego RPMa
rpm -qf /folder/x/plik_lub_folder
Określa nazwę pakietu, którego elementem jest wskazany plik/katalog


RPMy źródłowe

Komenda jest następująca:
rpmbuild --rebuild nazwa_pakietu.src.rpm
Odpalony zostanie pakiet a zawarty w nik kod źródłowy będzie kompilowany. Do tego potrzebne są odpowiednie biblioteki i w przypadku bardziej złożonych programów będziemy musieli je ściągnąć i zainstalować. Instalator powie nam czego brakuje.
RkBlog

Wprowadzenie do świata Linuksa, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact