Operowanie na plikach w javie

Operacje wejścia/wyście (I/O) na plikach można przeprowadzać na kilka sposób. Jednym z nich jest wykorzystanie strumieni znakowych. Zaletą jest obsługa Unicode czyli m.in. ogonków. Oto przykład:
Odczyt
import java.io.*;

public
class te
{
public static void main (String args[])
throws IOException
	{
		// czytanie pliku
		FileReader fr = new FileReader("a.txt");
		BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
		String s;
		
		while((s = br.readLine()) != null)
			{
			System.out.println(s);
			}
		fr.close();
	}
}
Zapis:
import java.io.*;

public
class te
{
public static void main (String args[])
throws IOException
	{
	// zapis do pliku
	FileWriter fw = new FileWriter("a.txt");
	fw.write("test ");
	fw.close();
	}
}
Odczyt i zapis: czytamy zawartość i dodajemy nowy łańcuch:
import java.io.*;

public
class te
{
public static void main (String args[])
throws IOException
	{
		FileReader fr = new FileReader("a.txt");
		BufferedReader br = new BufferedReader(fr);
		String s;
		String old = "";
		
		while((s = br.readLine()) != null)
			{
			System.out.println(s);
			old = old + s;
			}
		fr.close();
		
		FileWriter fw = new FileWriter("a.txt");
		fw.write(old + "test ");
		fw.close();
	}
}
RkBlog

C/C++ i Java, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact