RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Pomocniki, Wtyczki i Skrypty

Pomocniki - Helpers

Pomocniki (Helpers) to funkcje wykonujące proste pomocnicze czynności. CI posiada zestaw własnych "Pomocników" lecz można także tworzyć swoje. W kolejnych lekcjach omawiać będziemy różne pomocniki Code Ignitera.

Ładowanie Pomocnika
By załadować dany pomocnik należy w kodzie (kontroler) skorzystać z metody:
$this->load->helper('NAZWA_POMOCNIKA');
Można też pomocniki ładować automatycznie, wystarczy wpisać ich nazwy w pliku application/config/autoload.php w
$autoload['helper'] = array();
Po załadowaniu pomocnika można korzystać z funkcji, które oferuje.

Lista Pomocników

array - dotyczą tablic
cookie - zarządzanie ciasteczkami
date - pomocne funkcje operujące na datach
directory - listowanie katalogów
file - operacje na plikach
form - obsługa formularzy
html - pomocne formatowanie tekstu/html
security - funkcje do filtrowania danych (niebezpiecznych danych)
string - operacje na łańcuchach
text - operacje na tekście (formatowanie)
url - generowanie URLi
xml - operacje na kodzie XML

Wtyczki - Plugins

Wtyczki funkcjonują praktycznie tak samo jak pomocniki z tym że dana wtyczka to jedna funkcja. By załadować wtyczkę wystarczy:
$this->load->plugin('nazwa_wtyczki');
Lub też można je ładować automatycznie poprzez edycję
$autoload['plugin'] = array();
w application/config/autoload.php. Code Igniter zawiera standardowo dwie wtyczki: captcha i js_calendar.

Skrypty - scripts

Kolejnym podobnym komponentem są skryptu. Ładowanie wygląda tak:
$this->load->script('nazwa pliku');
Lub też ładowanie automatyczne poprzez edycję
$autoload['script'] = array();
w application/config/autoload.php.
Skrypty to pliki umieszczone system/application/scripts czyli w obrębie naszego projektu. Jako skrypty umieszczamy wszystkie swoje zewnętrzne funkcje, klasy i inne dodatki. Przykładowo implementując kolorowanie składni poprzez skrypt Geshi wszystkie jego pliki umieścilibyśmy w katalogu skryptów i traktowali geshi jako "Skrypt" Code Ignitera.
RkBlog

Kurs Code Igniter, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article