RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Prosty Blog - Stronicowanie Newsów

Teraz zajmiemy się stronicowanie newsów. Wyświetlanie 100 newsów na stronie głównej to niezbyt fajny pomysł. Code Igniter posiada klasę o nazwie "Pagination" służącą jedynie do generowania linków stronicowania. Będziemy musieli się wysilić.
Metoda index kontrolera Blog zmieniła się do postaci:
<?php
function index()
   {
   // ładujemy klasę stronicowania
   $this->load->library('pagination');
   // URL do tej metody
   $config['base_url'] = 'http://localhost/html/ci/index.php/blog/index';
   // Ile jest newsów?
   $news_count = $this->db->query("SELECT COUNT(*) AS ile FROM ".$this->db->dbprefix."news")->result_array();
   // klasa musi to wiedzieć
   $config['total_rows'] = $news_count[0]['ile'];
   // ile newsów pokazywać na stronie?
   $config['per_page'] = '5';
   // przypisanie konfiguracji
   $this->pagination->initialize($config);
 
   $this->load->model('News');
   $this->load->model('Comments');
   // model uległ pewnym modyfikacjom...
   $query = $this->News->get_news($this->uri->segment(3));
   $content = '';
   if ($query->num_rows() > 0)
      {
     foreach($query->result() as $item)
          {
          $q = $this->Comments->are_comments_for_news($item->news_id)->result_array();
          $item->comments = $q[0]['comnumber'];
          $content .= $this->load->view('news_loop', $item, True);
          }
     }
   else
     {
     $content = '<h1>Brak newsów</h1>';
     }
   $this->response['content'] = $content;
   // pod newsami pojawią się linki stronicowania
   $this->response['content'] .= $this->pagination->create_links();
   $this->load->view('index', $this->response);
   }
Metoda get_news modelu News też uległa pewnym zmianom:
<?php
function get_news($offset = 'admin')
   {
   $this->db->orderby("news_id", "desc");
   IF(is_numeric($offset))
     {
     //strona z określonym stronicowaniem
     return $this->db->get('news', 5, $offset);
     }
   // panela admina - nie podajemy nic do get_news, wyświetl wszystko
   // bez stronicowania...
   elseIF($offset == 'admin')
     {
     return $this->db->get('news');
     }
   else
     {
     // strona główna, pierwsze 5 newsów
     return $this->db->get('news', 5);
     }
   }
I stronicowanie diała. Największa niejasność może być z metodą get_news. W metodzie index kontrolera przekazujemy jej
$this->uri->segment(3)
Które zwróci albo wartość danego segmentu linka (offset listowania) lub wartość logiczną "False" gdy element ten nie istnieje. Teraz w get_news jeżeli $offset ma wartość fałsz to zwracamy najnowsze 5 newsów (strona główna), jeżeli $offset ma wartość liczbową (z linków stronicowania) to wyświetlamy 5 newsów z odpowiednim offsetem.
W panelu admina też korzystamy z tej metody i tam też trzeba byłoby zastosować stronicowanie by mieć dostęp do wszystkich newsów. Inne rozwiązanie to stworzenie oddzielnej metody w modelu lub tak jak tutaj małe "oszustwo" :) Otóż w kodzie Panelu Admin nic nie przekazujemy do metody get_news. Jeżeli $offset będzie miało domyślną wartość to w panelu admina wartość ta nie zostanie nadpisana. Czyli jeżeli $offset ma wartość domyślną to pobierz wszystkie newsy :)
RkBlog

Kurs Code Igniter, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article