RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

QGtkStyle również pod MS Windows

Pojawiło się repozytorium z kodem udostępniającym QGtkStyle pod MS Windows - "styl" Qt umożliwiający wykorzystywanie stylu biblioteki GTK+. Port dostępny jest w repozytorium SVN, a zrzuty ekranu znajdziemy na blogu Qt.

RkBlog

Qt - Tworzenie aplikacji desktopowych, 2 October 2008, Piotr Maliński

Comment article