QGtkStyle trafiło do Qt 4.5

Komponent QGtkStyle trafił do rozwojowej gałęzi Qt, co oznacza iż będzie dostępny w Qt 4.5. Komponent ten umożliwia bibliotece Qt używanie stylów biblioteki GTK+. Dzięki QGtkStyle aplikacje napisane w Qt, czy KDE i uruchomione np. w środowisku GNOME będą wyglądały jak jego natywne aplikacje. Więcej informacji udziela sam autor kodu. QGtkStyle jest już używany m.in. przez programistów Qt4 związanych z platformą Maemo.

RkBlog

Qt - Tworzenie aplikacji desktopowych, 6 September 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact