RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Qt 4.5 Release Candidate

Wraz z wydaniem wersji RC Qt Creatora wydano też RC biblioteki Qt oznaczonej numerkiem 4.5. Nowa wersja, oprócz dołączenia licencji LGPL przyniesie wiele nowości:

Użytkownicy KDE 4.2 będą musieli najprawdopodobniej poczekać na wydanie wersji 4.2.1 by móc korzystać z tego środowiska i Qt 4.5 (obecnie występuje kilka błędów, które poprawiane są w repozytoriach po obu stronach)

RkBlog

Qt - Tworzenie aplikacji desktopowych, 8 February 2009, Piotr Maliński

Comment article