RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Qt 4.5.2 zostało wydane

Ukazało się wydanie poprawkowe biblioteki Qt oznaczone numerem 4.5.2. Bibliotekę można pobrać ze strony qtsoftware. Wydanie to poprawia wykryte błędy, oraz poprawia wydajność niektórych komponentów. Co ważniejsze jest to pierwsze wydanie zawierające kod nadesłany przez społeczność programistów Qt (po tym gdy otwarto repozytoria i cykl rozwoju biblioteki Qt).

RkBlog

Qt - Tworzenie aplikacji desktopowych, 25 June 2009, Piotr Maliński

Comment article