Qt portowane pod Symbiana S60

Jak donosi blog Qt Labs biblioteka Qt portowana jest pod Symbiana S60 dając jedyne 80 milionów urządzeń na jakich biblioteka ta będzie mogła być wykorzystywana. Uwzględniając popularność Pythona na Symbianie można także spodziewać się PyQt4 dla tej platformy.

Dostępne pakiety "pre-release" obsługują S60 3.1 aż po niedawno wydane 5.0 i składają się z QtCore - klasy nie-GUI, QtGui - widżety i rysowanie GUI, QtNetwork - TCP, HTTP itp., QtTest - testy jednostkowe.

Udostępnienie bibliotek Qt dla Maemo (platforma dla tabletów Nokii) spowodowało wydanie wersji PyQt4 dla tej platformy, a także... KDE4 - biblioteki, plazmę i inne komponenty zostały pomyślnie skompilowane i uruchomione. Dalszy rozwój urządzeń i platform mobilnych będzie zacierał różnice między komputerami, a urządzeniami mobilnymi.

qtons60devices
RkBlog

Qt - Tworzenie aplikacji desktopowych, 20 October 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact