Słowniczek Klimatyczny

Co to jest efekt cieplarniany i gazy cieplarniane ?

Gazy cieplarniane to naturalny element atmosfery. Pochłaniają i re-emitują energię cieplną dostarczaną przez Słońce i podwyższają temperaturę Ziemi do poziomu umożliwiającego istnienie życia – to jest efekt cieplarniany. Problem z jakim się teraz spotykamy to zwiększenie stężenia niektórych gazów cieplarnianych w atmosferze spowodowane emisją ze źródeł antropogenicznych (ludzkich). Najpospolitszym gazem cieplarnianym jest para wodna, której stężenie w atmosferze jest zmienne. Człowiek natomiast wpływa na stężenie dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4) oraz tlenku azotu (NO). Większe stężenie gazów cieplarniany powoduje zatrzymanie większej ilości energii przez planetę – to zjawisko nazywamy zwiększonym efektem cieplarnianym.

Czy czeka nas znaczące ocieplenie klimatu i roztopienie lodowców ?

Średnia temperatura Ziemi wzrosła o 0.6 C w przeciągu ostatnich 100 lat i taki wzrost jest dość mały w porównaniu do różnych modeli klimatycznych przedstawianych przez IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Zarówno James Hansen z NASA (ojciec teorii efektu cieplarnianego) jak i Richard Lindzen z MIT są zgodni że bez ograniczania emisji gazów cieplarnianych zaobserwujemy wzrost średniej globalnej temperatury o około 1C w przeciągu następnych 50-100 lat, a nie o około 6 C wg modeli IPCC.
Nie czeka nas również wielka powódź – profesor Axel Mörner, paleogeofizyk i geodynamik pracujący na uniwersytecie Sztokholmskim wykazał że obecny poziom mórz i oceanów jest w zakresie oscylacji obserwowanych w ostatnich 300 latach. IPCC przewiduje wzrost poziomu mórz o 0,1 do 0,9 metra do 2100 roku. Poziom mórz w ostatnim wieku wzrósł o 0,2 metra bez żadnych znaczących złych efektów. Inna praca, Zwally i inni (2005) dotyczyła wkładu lodowców Grenlandii i Antarktyki do podwyższania poziomu mórz i oceanów. Ich wyliczenia wsparte zdjęciami satelitarnymi to +0.05 ± 0.03 milimetra na rok, tak więc lodowcom tym zajęłoby 20 000 lat podniesienie poziomu oceanów o metr.
Globalne katastrofy są możliwe, ale zjawiska w takiej skali zachodzą w setkach jak nie tysiącach lat.
RkBlog

Opracowania Biblioteki Nauki, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact