RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Spektroskopia astronomiczna

Analizujemy widma gwiazd, planet czy mgławic by poznać ich skład chemiczny i inne parametry fizykochemiczne. Wystarczy prosta siatka dyfrakcyjna.

Latest articlesRSS
Magia linii emisyjnych mgławic - spektroskopia i fotografia2011.08.31
Widmo planetoidy Vesta2010.02.25
Widmo absorpcyjne Syriusza 18.02.20102010.02.25
Widmo absorpcyjne Saturna i jego pierścieni 18.02.20102010.02.25
Widma w astronomii2010.02.12

Spektroskopia astronomiczna

RkBlog

21 November 2010;