RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Spektroskopia astronomiczna

Analizujemy widma gwiazd, planet czy mgławic by poznać ich skład chemiczny i inne parametry fizykochemiczne. Wystarczy prosta siatka dyfrakcyjna.

Spektroskopia astronomiczna

RkBlog

Astrofotografia, 21 November 2010,