Widmo absorpcyjne Marsa 09.02.2010

  • Obiekt: Mars
  • Typ widma: widmo absorpcyjne
  • Teleskop: 150/750 Newton, SkyWatcher
  • Kamera: Imaging Source DMK 21
  • Spektroskop: Star Analyser
  • Data: 09.02.2010

Za pomocą Star Analysera zamontowanego na nosie kamery DMK21 udało mi się zarejestrować spektrum absorpcyjne Marsa z różnymi czasami ekspozycji dla zrekompensowania niskiej wydajności w ultrafiolecie i podczerwieni. Nagrane klipy AVI zawierały średnio między 300 a 500 klatek i zostały obrobione w Registax (stackowanie, rotacja) i zapisane jako BMP (i z nich do formatu FITS dla Visual Spec).

Zarejestrowane widmo

Poniżej zestawienie siedmiu widm z sześciu pomiarów (pierwsze dwa widma różnią się stopniem wyostrzenia w Registax (wavelet sharpening). Skala dopasowana ręcznie na podstawie wcześniej zarejestrowanego widma Betelgezy.
mars-spectrum

Analiza widma

Wybrane widmo o pośrednim czasie ekspozycji zostało załadowane do Visual Spec i obrobione. Kalibracja na dwa punkty - pasmo tlenu atmosferycznego 768 nm i linię "c" Fraunhofera (495 nm, na poniższym spektrum zostało podane do kalibracji jako 500 nm; konieczne będzie skalibrowanie widma względem bardziej pewnych linii z widma referencyjnego). Otrzymałem następujące widmo:
mars-spectrum2
W przypadku Marsa o cienkiej atmosferze i skalistym podłożu widmo będzie praktycznie niezmienione i otrzymamy widmo światła słonecznego - linie Fraunhofera.

Mars dobrze odbija światło słoneczne, dlatego filtry przepuszczające podczerwień (najmniej zniekształcaną przez słaby seeing) pozwalają uzyskać obrazy o najlepszej jakości.

RkBlog

Spektroskopia astronomiczna, 12 February 2010, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact