RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Widmo absorpcyjne Saturna i jego pierścieni 18.02.2010

Porównanie widm absorpcyjnych Saturna i jego pierścieni

Wykorzystując Barlowa 2x zarejestrowałem widmo pierścieni Saturna - ustawiając płaszczyznę pierścieni prostopadle do widma. Dla porównania wykorzystałem wcześniej zarejestrowane widmo Saturna bez użycia Barlowa.

Zarejestrowane widmo

Poniżej przykład surowego widma zarejestrowanego przez kamerę. Widać widmo rzucane przez planetę i przez pierścienie:
satspec

Analiza widma

Otrzymane widmo zostało obrobione w Visual Spec z kalibracją na liniach Fraunhofera. Otrzymałem widmo postaci:
saturn-ring-spec
Widać pasmo absorpcyjne metanu w przypadku planety i jego brak w przypadku pierścieni.
RkBlog

Spektroskopia astronomiczna, 25 February 2010,

Comment article