Widmo planetoidy Vesta

  • Obiekt: 4 Vesta
  • Teleskop: 150/750 Newton, SkyWatcher
  • Kamera: Imaging Source DMK 21
  • Spektroskop: Star Analyser
  • Data: 18.02.2010

Wykorzystując niedawną opozycję planetoidy Vesty udało mi się ją odszukać i zarejestrować widmo. Ze względu na małe rozmiary Vesta jest punktowym źródłem światła w niedużych teleskopach i jej identyfikację można potwierdzić rejestrując jej widmo, które powinno odzwierciedlać widmo Słońca (choć zawsze istnieje ryzyko pomyłki z gwiazdą o tym samym typie widmowym).

Zdjęcie

Poniżej Vesta zarejestrowana przez małą kamerkę (1/4" CCD) DMK21. Jak widać mało jest innych gwiazd pozwalających poprawnie zidentyfikować planetoidę.
vesta1

Analiza widma

Otrzymane widmo zostało obrobione w Visual Spec z kalibracją na liniach Fraunhofera. Otrzymałem widmo postaci:
vesta2
Przy mocnym wzmocnieniu widma widać niewielkie pasma absorpcyjne poszczególnych linii Fraunhofera - czyli fotografia przedstawia Vestę z dość dużą pewnością.
RkBlog

Spektroskopia astronomiczna, 25 February 2010, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact