Star Analyser - rejestracja widm gwiazd

Star Analyser to wysokiej jakości siatka dyfrakcyjna (blazed grating) zamocowana w oprawie 1,25" filtru. Można stosować go wraz z okularem, choć dedykowany jest do webcamów i innych kamer CCD. Za jego pomocą uzyskamy widma gwiazd i w pewnym stopniu także obiektów mgławicowych - siatka dyfrakcyjna rozszczepia światło gwiazdy na poszczególne składowe:
Orion Trapezium stars spectrum
Widma gwiazd są ciągłe i widoczne w postaci kolorowej wąskiej wstęgi (powyżej rejestrowane monochromatyczną kamerą), która po obrobieniu zdradza szczegóły widma. Obiekty mgławicowe o niewielkich rozmiarach i najlepiej ostrych krawędziach też mogą dać widoczne widmo emisyjne w pasmach takich jak O-III, czy H-Alfa w postaci skopiowanego kształtu mgławicy przy tych długościach fali (co widać na powyższym zdjęciu). Do szczegółowej i dokładnej rejestracji widm mgławic potrzeba spektrografu ze szczeliną lub bardzo dużej rozdzielczości.

Zarejestrowane widmo pozwala określić nam typ widmowy gwiazdy, jej skład chemiczny, temperaturę i wiele innych parametrów. Rejestrując widmo kwazara można wyznaczyć prędkość rozszerzania się wszechświata wykorzystując przesunięcie ku czerwieni znanych pasm (efekt Dopplera). Można także identyfikować nowe posiadające silną emisję w m.in. paśmie H-Alfa.

Pełen komplet - filtr i przedłużka zamówiłem w modernastronomy.com i po dwóch dniach od wysłania przesyłka dotarła. Filtr rozmiarem niczym nie różni się od innych filtrów 1,25". Oprawa jest nieco niższa od opraw filtrów Baadera. Przedłużka - pusta oprawa filtrowa 1,25" przeznaczona jest do oddalenia Star Analysera od webcama, gdy widmo nie mieści się wraz z gwiazdą w polu widzenia kamery (dla webcamów i kamerek 1/4" CCD potrzeba około 55mm odstępu pomiędzy sensorem a siatką. Dla 1/3" CCD potrzeba 75mm, a dla 1/2" około 100mm). W przypadku DMK21 (i Newtona 150/750) nawet to było za mało żeby zmieścić gwiazdę i całe widmo (co nie przeszkadza w rejestracji widma)

Rejestracja widma przebiega tak jak avikowanie samej gwiazdy - ustawiamy widmo w polu widzenia kamery (nie musi być poziome) i rejestrujemy AVI. Stackowanie przebiega raczej dobrze w Registax - trzeba aby wybrać duży obszar do alignowania klatek. Po wygenerowaniu gotowego zdjęcia odpowiednio obracamy obraz tak by widmo ustawiło się poziomo. Finalne obrazy przy okazji warto zapisywać jako FITS dla Visual Spec (programu do obróbki widma). Rejestrując AVI warto nakręcić kilka filmów z różnymi ekspozycjami (łatwo przepalić drobne pasma absorpcji). Przykładowe zdjęcia na flickr.com.

Widma można obrabiać za pomocą Visual Spec - otrzymując wykres widma, lecz wymaga to trochę doświadczenia z obróbką za pomocą tego programu. Prostsze jest wizualne zaprezentowanie widma - z obrazu widma kopiujemy pasek o wysokości 1 piksela (ze środka wstęgi) i rozciągamy je na wysokość - będzie widać "pikselozę", lecz pasma absorpcji będą mimo to dobrze widoczne (mając kilka widm tego samego obiektu będziemy mieć większą pewność co do otrzymanego widma)

Betelgeuse spectrums compared
Star Analyser
RkBlog

Spektroskopia astronomiczna, 31 January 2010

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact