System plików w pliku

W systemach uniksowych możemy stworzyć wirtualne systemy plików - wirtualne partycje, oparte na pliku. Odpalamy konsolę i wykonujemy polecenie (jako root):
dd if=/dev/zero of=disk-image count=40960
Gdzie 40960 określa rozmiar pliku (razy 512 bajtów). 40960*512 da nam 20971520 bajtów czyli 20MB. Po wykonaniu polecenie pojawi się komunikat w stylu:
40960+0 rekordów wczytanych
40960+0 rekordów zapisanych
20971520 bytes transferred in 0,664366 seconds (31566217 bytes/sec)
Teraz możemy sformatować "plik", np. ext3:
/sbin/mkfs -t ext3 -q disk-image
Otrzymamy komunikat:
disk-image nie jest specjalnym urządzeniem blokowym.
Kontynuować mimo to? (t,n)
Potwierdzamy. Teraz stworzymy jakiś podkatalog pod którym zamontujemy wirtualną partycję:
mkdir fs
Stworzyliśmy podkatalog fs. Montujemy (jako root):
mount -o loop=/dev/loop0 disk-image fs
21
I działa, przechodzimy do podkatalogu fs:
cd fs/
ls
Komenda ls wyświetli:
lost+found
Czyli mamy standardowy katalog tworzony wraz z tworzeniem partycji ext3. Możemy teraz operować na tej partycji, np. kopiując pliki itd. Zastosowania różnorakie od testowania różnych typów partycji po np. instalację systemów wewnątrz takich plików.
RkBlog

Wprowadzenie do świata Linuksa, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact