Wiki Pylons z nową dokumentacją

Powstała nowa strona-wiki docs.pythonweb.org zawierająca dokumentację dla Pylons i powiązanych projektów. Wiki jest aktywnie rozbudowywane przez samych twórców frameworka. Co ciekawe wiki oparte jest o komercyjny skrypt Confluence napisany w Javie :omg:

RkBlog

Pylons, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact