Wprowadzenie do C++

C++ to niejako rozbudowana wersja języka C, która umożliwia wszystko to co oferuje C oraz wiele więcej. C++ w porównaniu do języka oferuje klasy - możliwość programowania obiektowego, bardzo popularnej i wydajnej "metody" tworzenia aplikacji. C++ jest językiem kompilowanym czyli takim, którego kod źródłowy trzeba skompilować by wytworzyć pliki wykonywalny (np. .exe w Windows). Kod źródłowy to kod pisany przez nas i zrozumiały dla człowieka, plik wykonywalny (skompilowany) to kod binarny zrozumiały tylko dla komputera... C++ jest językiem przenośnym tj. program w C++ będzie działał zarówno pod Linukse, MS Windows czy Mac OS X - pod warunkiem że trzyma się standardów i nie odwołuje się do nie-przenośnych bibliotek i aplikacji.

Wymagania

Wszystkie dane tutaj zawarte pisane były pod Linuksem i kompilowane pod nim. Osoby zainteresowane C++ pod Windowsem niech szukają w Google odpowiednich stron opisujących uruchomienie kompilatora / IDE pod MS Windows.
Podstawowym pakietem jest GCC - standardowy kompilator pod Linuksem (jeżeli dystrybucja oferuje rozbite pakiety GCC to dodaj pakiet odpowiedzialny za C++). Warto też zaopatrzyć się w tekstowy edytor kolorujący składnię, np. Kate pod KDE lub też skorzystać z IDE - dużych aplikacji wspomagających programowanie jak Eclipse, Kdevelop czy Anjuta (lecz na początek mogą być "zbyt skomplikowane").

Kompilowanie prostego kodu

Jeżeli nie odwołujemy się do zewnętrznych bibliotek (nie wchodzących w skład C++) to kompilacja jest bardzo prosta (konsola):
g++ plik.cpp -o plik
Gdzie plik.cpp to nasz plik z kodem źródłowym a "plik" to plik wynikowy, wykonywalny (któremu trzeba nadać prawa wykonywalności: chmod 755 plik). By kompilować i nadawać te uprawnienia nie trzeba być rootem (i lepiej nie ćwiczyć c++ jako root). Uruchomienie jest proste: ./plik

Program klasy "Hello World"

Podstawowa a zarazem najpopularniejsza aplikacja w każdym języku to Hello World - czyli minimum wyświetlające owy tekst. W C++ wygląda to tak:
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
	{
	cout << "Witaj, ja być program c++" << endl;
	}
Po skompilowaniu i wykonaniu wyświetli Witaj, ja być program c++. Analiza kodu:
- #include - dołączamy bibliotekę odpowiedzialną m.in. za wypisywanie tekstu, zamiast #include taki sam efekt dałoby wklejenie całej zawartości pliku iostream. Co i kiedy dołączamy powiemy później :) W odróżnieniu np. od skryptu PHP, który ma dostęp do wszystkich funkcji PHP skrypt C++ ma dostęp tylko do tych, które załączyliśmy.
- using namespace std; - W skrócie mówi to komputerowi/kompilatorowi żeby szukał niezdefiniowanych nazw (klas, funkcji, stałych) w plikach załączonych via include (a cout dostarczane przez iostream jest taką nazwą...)
- cout - czytane jako C out (si aut) - skrót od "Console Output" i wstawia do strumienia (wyświetla w konsoli) podany tekst.
RkBlog

C/C++ i Java, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact