Zarządzanie pakietami w Pardusie

PiSi to menedżer pakietów w Pardusie. Nazwa to skrót od "Packages Installed Successfully as Intended". Pakiety to archiwa ZIP zawierające plik z metadanymi pakietu oraz zawartość pakietu skompresowaną za pomocą wydajnego algorytmu LZMA. W Pardusie dysponujemy dwiema aplikacjami do zarządzania pakietami:
 • pisi - menedżer działający w konsoli
 • package-manager - graficzny interfejs dla pisi napisany w QT

O PiSi

 • Napisany w Pythonie
 • Wykorzystuje bazę Berkeley DB do przechowywania danych
 • Szybki i wydajny
 • Opis pakietu źródłowego opisany jest w pliku XML, a instrukcje budowy w postaci prostego skryptu Pythona
 • Każdy pakiet ma przypisany komponent i kategorię
 • Wsparcie dla pełnej lokalizacji (m.in. opisy pakietów)
Komponent określa grupę pakietów, stosowany do grupowania powiązanych ze sobą aplikacji np. wszystkich aplikacji systemowych, kde i innych. Kategoria określa charakter/przeznaczenie pakietów tak jak w innych dystrybucjach. Każdy pakiet ma przypisany jeden komponent i dowolną ilość kategorii.

Obsługa PiSi

Listę podstawowych opcji PiSi wyświetli polecenie:
pisi --help
Lista wyświetli pełne nazwy opcji jak i w nawiasach wersje skrócone, jeżeli dostępne. Oto przegląd opcji:
Pakiety:
 • install (it) [nazwa pakietu] - instaluje podany pakiet (nazwa pakietu z repozytorium lub ścieżka/url do pakietu PiSi)
 • remove (rm) [nazwa pakietu] - usuwa pakiet z systemu
 • info [nazwa pakietu] - podaje informacje o pakiecie
 • update-repo (ur) - aktualizuje listę pakietów dostępnych w repozytoriach
 • upgrade (up) - przeprowadza aktualizację pakietów
 • search (sr) [nazwa pakietu/fraza] - wyszukiwanie pakietów
 • search-file (sf) [plik] - szuka pakietu dostarczającego podany plik (pełna ścieżka do pliku)
 • rebuild-db (rdb) - przebudowuje bazę danych pakietów (należy wykonać w przypadku problemów z obsługą pakietów)
Listowanie:
 • list-available (la) - listuje dostępne pakiety z repozytorium
 • list-components (lc) - listuje dostępne komponenty
 • list-installed (li) - listuje zainstalowane pakiety
 • list-repo (lr) - listuje używane repozytoria
 • list-sources (ls) - listuje dostępne źródła
 • list-upgrades (lu) - listuje dostępne aktualizacje
Repozytoria:
 • add-repo (ar) [URL] - dodaje nowe repozytorium, gdzie [URL] to odnośnik do pliku pisi-index.xml.bz2 repozytorium.
 • remove-repo (rr) [nazwa] - usuwa repozytorium o podanej nazwie z listy
Budowanie pakietów:
 • emerge (em) [pspec.xml] - buduje i instaluje pakiet z podanej specyfikacji XML lub nazwy (patrz artykuł o tworzeniu własnych pakietów)
 • build (bi) [pspec.xml] - buduje pakiet z podanej specyfikacji XML lub nazwy (patrz artykuł o tworzeniu własnych pakietów)
Oto przykład. Chcemy zainstalować inkscape do obróbki grafiki wektorowe. Szukamy pakietu, by sprawdzić czy jest dostępny:
pisi search inkscape
1 packages found
[repo]    inkscape - Vector drawing program
inkscape is not installed
Pakiet jest dostępny i możemy go zainstalować:
pisi install inkscape
Following packages will be installed in the respective order to satisfy dependencies:
libnet-perl PyXML Parse-Yapp MIME-Base64 Digest-Base Digest-MD5 URI HTML-Tagset HTML-Parser libwww-perl Date-Manip XML-RegExp libxml-perl XML-DOM XML-XQL boehm-gc inkscape
Total size of package(s): 6.14 MB
There are extra packages due to dependencies. Do you want to continue? (yes/no)yes
Package libnet-perl found in repository pardus-2007.2
libnet-perl-1.19-1-4.pisi   (53.0 KB)100%   29.14 KB/s [00:00:01] [complete]
Installing libnet-perl, version 1.19, release 1, build 4
...
PiSi wyszuka zależności dla tego pakietu i spyta się czy kontynuować. Po potwierdzeniu pobierze i zainstaluje wszystkie zależności, jak i sam pakiet.

Menedżer Pakietów

Menedżer pakietów ("package-manager") to graficzny interfejs dla PiSi. Składa się on z trzech widoków - pakietów nie zainstalowanych, pakietów zainstalowanych i pakietów do aktualizacji. Dla każdego widoku mamy listę kategorii pakietów. Po wybraniu kategorii w oknie po prawej stronie pojawi się lista pakietów. Po kliknięciu na dany pakiet pojawi się jego opis. By zainstalować/usunąć pakiet wystarczy zaznaczyć pole checkbox przy nazwie i kliknąć w przycisk instalacji/usuwania nad listą. Możemy także wyszukiwać pakiety.
pm1
pm2
RkBlog

Pardus, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact