RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Zarządzanie pakietami w Pardusie

PiSi to menedżer pakietów w Pardusie. Nazwa to skrót od "Packages Installed Successfully as Intended". Pakiety to archiwa ZIP zawierające plik z metadanymi pakietu oraz zawartość pakietu skompresowaną za pomocą wydajnego algorytmu LZMA. W Pardusie dysponujemy dwiema aplikacjami do zarządzania pakietami:

O PiSi

Komponent określa grupę pakietów, stosowany do grupowania powiązanych ze sobą aplikacji np. wszystkich aplikacji systemowych, kde i innych. Kategoria określa charakter/przeznaczenie pakietów tak jak w innych dystrybucjach. Każdy pakiet ma przypisany jeden komponent i dowolną ilość kategorii.

Obsługa PiSi

Listę podstawowych opcji PiSi wyświetli polecenie:
pisi --help
Lista wyświetli pełne nazwy opcji jak i w nawiasach wersje skrócone, jeżeli dostępne. Oto przegląd opcji:
Pakiety: Listowanie: Repozytoria: Budowanie pakietów: Oto przykład. Chcemy zainstalować inkscape do obróbki grafiki wektorowe. Szukamy pakietu, by sprawdzić czy jest dostępny:
pisi search inkscape
1 packages found
[repo]        inkscape - Vector drawing program
inkscape is not installed
Pakiet jest dostępny i możemy go zainstalować:
pisi install inkscape
Following packages will be installed in the respective order to satisfy dependencies:
libnet-perl PyXML Parse-Yapp MIME-Base64 Digest-Base Digest-MD5 URI HTML-Tagset HTML-Parser libwww-perl Date-Manip XML-RegExp libxml-perl XML-DOM XML-XQL boehm-gc inkscape
Total size of package(s): 6.14 MB
There are extra packages due to dependencies. Do you want to continue? (yes/no)yes
Package libnet-perl found in repository pardus-2007.2
libnet-perl-1.19-1-4.pisi      (53.0 KB)100%     29.14 KB/s [00:00:01] [complete]
Installing libnet-perl, version 1.19, release 1, build 4
...
PiSi wyszuka zależności dla tego pakietu i spyta się czy kontynuować. Po potwierdzeniu pobierze i zainstaluje wszystkie zależności, jak i sam pakiet.

Menedżer Pakietów

Menedżer pakietów ("package-manager") to graficzny interfejs dla PiSi. Składa się on z trzech widoków - pakietów nie zainstalowanych, pakietów zainstalowanych i pakietów do aktualizacji. Dla każdego widoku mamy listę kategorii pakietów. Po wybraniu kategorii w oknie po prawej stronie pojawi się lista pakietów. Po kliknięciu na dany pakiet pojawi się jego opis. By zainstalować/usunąć pakiet wystarczy zaznaczyć pole checkbox przy nazwie i kliknąć w przycisk instalacji/usuwania nad listą. Możemy także wyszukiwać pakiety.
pm1
pm2
RkBlog

Pardus, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article