Zmiany Klimatu - Czy czeka nas globalne ocieplenie ?

Klimat ociepla się, lodowce topnieją i grozi nam globalna katastrofa, a jedynym ratunkiem jest drastyczna redukcja emisji gazów cieplarnianych. Takie wizje snują ekowojownicy na całym świecie. Czy człowiek zmienia klimat ? Czy zmiany klimatu doprowadzą do stopienia się lodów na biegunach ? Odpowiedź na te pytania nie jest oczywista.
Świat nauki, biznesu i polityki podzielony jest na dwa fronty. Pierwsi zakładają że to człowiek jest odpowiedzialny za zmiany klimatu i jeżeli nie podejmiemy drastycznych zmian to czeka nas globalna katastrofa. Druga grupa przedstawia stanowisko bardziej sceptyczne – człowiek ma niewielki wpływ na zmiany klimatu, a jako przyczyny zmian podają zmienną aktywność słońca i promieniowania kosmicznego, jak też i inne czynniki. Przedstawicielem pierwszej grupy jest m.in. organizacja Greenpeace, przedstawicielem drugiej może być sam James Hansen z NASA – ojciec teorii efektu cieplarnianego. Dochodzi do starcia radykalnej ideologii ekowojowników z naukowcami jak i również z pieniędzmi i władzą. Oddzielenie naukowych faktów od ideologicznego bełkotu i propagandy bonzów przemysłu petrochemicznego nie jest łatwe dla przeciętnego odbiorcy.

Fakty naukowe

 • Istnieje naturalny efekt cieplarniany generowany przez chmury. Najważniejsze gazy cieplarniane to para wodna, dwutlenek węgla, metan, tlenek azotu N2O i ozon.
 • Od czasów pre-industrialnych stężenie dwutlenku węgla, metanu i tlenku azotu wzrosło odpowiednio o 30%, 145% i 15%.
 • W przeciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura Ziemi wzrosła o 0.3 – 0.6 °C
 • W tym samym okresie czasu poziom mórz i oceanów wzrósł o 10-25 cm.

Prawdopodobne

 • Antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych ma prawdopodobnie znaczący wkład do zachodzących zmian klimatu.
 • Bazując na obecnych trendach emisji gazów możemy przewidzieć zmiany do roku 2100:
 • Wzrost temperatury o 1-3.5 °C
 • Wzrost poziomu mórz i oceanów o 15-95 cm
 • Utraty obszarów rolniczych
 • Zmiany w ekosystemach
 • Wzrost zasięgu i częstotliwości występowania niektórych chorób jak malaria

Nieznane

 • Duże i gwałtowne zmiany klimatu Ziemi zdarzały się w przeszłości. Niewiele wiemy o przyczynach tych zmian
 • Nie potrafimy określić wpływu globalnych zmian klimatu na poszczególne regiony
 • Brakuje nam wiedzy na temat:
 • Zależności wilgotności atmosfery i zachmurzenia
 • Oziębiającego efektu siarki i aerozoli
 • Wpływu cyklu aktywności słonecznej na klimat
 • Wpływu zmian klimatu na huragany jak i inne ekstremalne zjawiska pogodowe i na odwrót
 • Zmian i natężenia prądów morskich
RkBlog

Opracowania Biblioteki Nauki, 14 July 2008, Piotr Maliński

RkBlog main page Search RSS Contact