Zmienne w Javie

Rzutowanie typów umożliwia ręczną konwersję jednego typu w drugi. Główna forma rzutowania ma postać:
(typ docelowy) wyrażenie
Przykład:
public
class test
{
public static void main (String args[])
	{
	double a = 5;
	double b = 3;

	int c = (int) (a/b);

	System.out.println(c);
	System.out.println(a/b);
	}
}
W tym przykładzie wynik dzielenia nie jest liczbą całkowitą. By przypisać wynik to zmiennej typu int zrzutowaliśmy wynik dzielenia (double na int). Należy zwrócić uwagę na utratę/zmianę danych.

Stringi czyli łańcuchy tekstowe w Javie są obiektami i ich "definiowanie" przebiega tak jak dla zwykłych obiektów:
public
class test
{
public static void main (String args[])
	{
	String str = new String("To jest tekst");
	System.out.println(str);
	}
}
Na stringach można wykonywać określone operacje. equals(String) zwróci true jeżeli string wywołujący zawiera tę samą sekwencję znaków co podana zmienna. length() zwróci długość stringa, indexOf(String str) zwróci indeks pierwszego wystąpienia podłańcucha "str" w stringu lub -1 jeżeli nie znajdzie. lastIndexOf(String str) działa podobnie tyle że zaczyna od końca.
public
class test
{
public static void main (String args[])
	{
	String str1 = new String("To jest tekst");
	String str2 = new String("To jest tekst");
	if (str1.equals(str2))
		{
		System.out.println("oba stringi są identyczne");
		}
	System.out.println(str1.length());
	System.out.println(str1.indexOf("jest"));
	}
}
RkBlog

C/C++ i Java, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact