RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Jak pobrać treść strony wiki MediaWiki

Poniższy kod zwróci treść wybranej strony MediaWiki. Wymaga dodania kontroli błędów ale powinieneś załapać o chodzi :nice:

from httplib import HTTPConnection
from re import findall, DOTALL

def wiki(slug):
	#łączymy się z jakąś stroną mediawiki
	conn = HTTPConnection("pl.wikipedia.org")
	#pobieramy stronę po slugu
	conn.request('GET', '/wiki/'+slug)
	r = conn.getresponse()
	if str(r.status) == '200':
		#wyciągamy treść
		tags = findall( r'<!-- start content -->(.*?)<!-- end content -->', r.read().decode('utf-8'), DOTALL)
		tags = tags[0].replace('href="/wiki', 'href="http://pl.wikipedia.org/wiki').replace('href="/w/', 'href="http://pl.wikipedia.org/w/')
	conn.close()
	return tags

print wiki('Linux')
RkBlog

Podstawy Pythona, 14 July 2008, Piotr Maliński

Comment article