Aktualizacja wprowadzenia do Django

Zaktualizowałem artykuły wprowadzające do Django tak by odzwierciedlały najnowsze wersje tego frameworka (1.5 / 1.4):

RkBlog

Django, 6 January 2013, Piotr Maliński

Comment article
RkBlog main page Search RSS Contact