RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Aktualizacja wprowadzenia do Django

Nowa odsłona artykułów wprowadzających do frameworka Django

Zaktualizowałem artykuły wprowadzające do Django tak by odzwierciedlały najnowsze wersje tego frameworka (1.5 / 1.4):

RkBlog

Django, 6 January 2013,

Comment article