Apache MySQL i PHP w Archu

W Archu jak w każdym innym Linuksie możemy cieszyć się serwerem Apache wraz z dodatkami:
 • Zainstaluj pakiety:
  pacman -Sy
  pacman -S apache php mysql phpmyadmin
 • Do /etc/hosts dodaj:
  127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
  Jeżeli chcesz stosować innych host np. mojlinux:
  127.0.0.1 localhost.localdomain localhost mojlinux
 • edytuj /etc/rc.conf i ustaw HOSTNAME na nazwę hosta (domyślnie localhost, jeżeli używasz własnej nazwy ustaw ją tutaj):
  HOSTNAME="localhost"
 • Dodaj do DAEMONS httpd
 • Pliki dodajemy do /srv/http/
 • Jeżeli chcesz stosować mod_rewrite usuń z konfiguracji wpisy
  AllowOverride None
Serwer startujemy poleceniem:
/etc/rc.d/httpd start

Obsługa PHP

 • Edytuj /etc/httpd/conf/httpd.conf i dodaj:
  LoadModule php5_module /usr/lib/httpd/modules/libphp5.so
  AddHandler php5-script php
 • Edytuj /etc/php/php.ini i usuń komentarze (znak ;) z interesujących cię rozszerzeń (extensions)
 • Zrestartuj serwer

MySQL

Serwer MySQL uruchamiamy poleceniem:
/etc/rc.d/mysqld start
W PHP za obsługę MySQL odpowiada PDO i PDO_MYSQL (lub też stare rozszerzenie mysql.so, z którego nie powinno się już korzystać w nowych aplikacjach).
RkBlog

ArchLinux, 4 August 2011

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact