RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Pacman - zarządzanie pakietami w archu

Opis zarządzania pakietami oraz konfiguracja programu

Pacman to program zarządzający pakietami w Archu. Potrafi instalować, aktualizować i usuwać pakiety, w tym pobierać je z repozytoriów wraz z zależnościami. Obsługa Pacmana jest bardzo prosta. Oto podstawowe komendy:

Opcje dodatkowe

Opcje dodatkowe dla -S

Opcje dodatkowe dla -R

Opcje dodatkowe dla -Q

Start z Pacmanem

Na początku aktualizujemy bazę danych pakietów:
pacman -Sy
A następnie aktualizujemy system:
pacman -Su
Teraz możemy np. doinstalować nowe pakiety:
pacman -S mc xorg

Repozytoria pacmana

Konfiguracja pacmana zawarta jest w /etc/pacman.conf, a listy serwerów lustrzanych dla standardowych repozytoriów jest w pliku /etc/pacman.d/mirrorlist.
RkBlog

ArchLinux, 14 July 2008,

Comment article