RkBlog

Hardware, programming and astronomy tutorials and reviews.

Przeróbka płyty instalacyjnej Archa

Opis jak przerobić płytę instalacyjną Archa wzbogacając ją we własnoręcznie wybrane pakiety.

RkBlog

14 July 2008;

Comment article