Przeróbka płyty instalacyjnej Archa

 • Ściągnij obraz płyty instalacyjnej
 • Stwórz katalog do którego zamontujemy obraz:
  mkdir origiso
  su -c 'mount -o loop arch.iso origiso'
 • Kopiujemy zawartość obrazu do innego katalogu:
  cp -a origiso/ newiso
 • Edytuj zawartość (np. zbiór pakietów) wedle uznania
 • Pakiety są w arch/pkg. Jeżeli je uaktualniasz nie zapomnij odpalić gensync i stworzyć nowego core.db.tar.gz
 • Po zakończeniu robimy nowe iso:
  mkisofs -RlDJLV "arch-custom" -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -no-emul-boot -boot-load-size 4 -boot-info-table -o arch-custom.iso newiso
RkBlog

ArchLinux, 14 July 2008

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact