Blip i Twitter w Pythonie

blipy to biblioteka wystawiająca w Pythonie API serwisu blip.pl. Za pomocą tego modułu możemy m.in. pobierać i wysyłać wiadomości z naszego konta w tym serwisie. Oto przykładowe zastosowania tej biblioteki:
#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-
import blipy

# logowanie
u = blipy.Account()
u.set_credentials('LOGIN', 'HASŁO')

# pobieranie powiadomień
n = blipy.Notice.get_last(u, limit = 10)
for item in n:
	print item.id, item.body, item.user_path, item.created_at

# pobieranie naszych wiadomości
d = blipy.Update()
for i in d.list(u):
	print i.id, i.body

# wysłanie wiadomości
d = blipy.Update()
d.create(u, 'A testuję blipy w #python')

python-twitter to biblioteka wystawiająca w Pythonie API serwisu twitter.com. Jest równie prosta w użyciu, oto przykład:

#!/usr/bin/python
# -*- coding: utf-8 -*-

# logowanie
import twitter
api = twitter.Api(username='LOGIN', password='HASŁO')

# pobieranie wiadomości
statuses = api.GetUserTimeline('LOGIN_JAKIEGOS_USERA')
print [s.text for s in statuses]

# wysyłanie wiadomości
status = api.PostUpdate('Testing python-twitter :)')
print status.text

RkBlog

Programowanie Sieciowe, 12 July 2009

Comment article
Comment article RkBlog main page Search RSS Contact